اجازه دهید یک تیم حرفه‌ای صفحات اجتماعی شما را به روز کند

اگر فرصت به روز رسانی صفحه اینستاگرام خود را ندارید، ما یک پیشنهاد ویژه برای شما داریم. تاراز وب آماده است تا با یک تیم حرفه‌ای تولید محتوا و به صورت مداوم صفحات شما را به روز نماید و مطمئن شود که صفحه اینستاگرام شما دارای کیفیت مناسبی است.

تعرفه های تولید محتوا برای اینستاگرام:

اقتصادی ۱

۳۵۰/۰۰۰ تومان
 • آنالیز و تحلیل کسب و کار
 • ارائه تقویم محتوایی
 • ۶ عدد پست
 • ۸ عدد استوری
 • انتشار پست
 • تولید کپشن تعاملی
 • ارائه گزارش
 • مشاوره امور تبلیغاتی

اقتصادی ۲

۵۲۵/۰۰۰ تومان
 • آنالیز و تحلیل کسب و کار
 • ارائه تقویم محتوایی
 • ۱۰ عدد پست
 • ۱۲ عدد استوری
 • انتشار پست
 • تولید کپشن تعاملی
 • ارائه گزارش
 • مشاوره امور تبلیغاتی

اقتصادی ۳

۷۵۰/۰۰۰ تومان
 • آنالیز و تحلیل کسب و کار
 • ارائه تقویم محتوایی
 • ۱۵ عدد پست
 • ۱۵ عدد استوری
 • انتشار پست
 • تولید کپشن تعاملی
 • ارائه گزارش
 • مشاوره امور تبلیغاتی

حرفه ای ۱

کسب و کار خود را آغاز کنید

۹۵۰/۰۰۰ تومان
 • آنالیز و تحلیل کسب و کار
 • ارائه تقویم محتوایی
 • ۱۵ عدد پست
 • ۳۰عدد استوری
 • انتشار پست
 • تولید کپشن تعاملی
 • ارائه گزارش
 • مشاوره امور تبلیغاتی

حرفه ای ۲

۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان
 • آنالیز و تحلیل کسب و کار
 • ارائه تقویم محتوایی
 • ۲۲ عدد پست
 • ۲۲ عدد استوری
 • انتشار پست
 • تولید کپشن تعاملی
 • ارائه گزارش
 • مشاوره امور تبلیغاتی

حرفه ای ۳

۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان
 • آنالیز و تحلیل کسب و کار
 • ارائه تقویم محتوایی
 • ۳۰ عدد پست
 • ۳۰ عدد استوری
 • انتشار پست
 • تولید کپشن تعاملی
 • ارائه گزارش
 • مشاوره امور تبلیغاتی
تصاویر و اشکال
تصاویر و اشکال
تصاویر و اشکال
تصاویر و اشکال
تصاویر و اشکال
تصاویر و اشکال