دسته: دیجیتال مارکتینگ

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

نورومارکتینگ و کاربرد آن در بازاریابی

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا بعضی از کمپین‌های بازاریابی به‌خوبی با مخاطب ارتباط برقرار می‌کنند اما برخی دیگر به موفقیت چندانی نمی‌رسند؟ در این مقاله از تارازوب قصد داریم درمورد این موضوع صحبت کنیم که بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ چیست و فرآیند تصمیم‌گیری در مغز چگونه رخ می‌دهد؟ نورومارکتینگ یا